Política de privacitat i protecció de dades personals

Privacitat i protecció de dades (*RGPD)

Coneix la nostra política de privacitat i protecció de dades (*RGPD), segons estableix la vigent normativa legal, d’acord amb l’art. 10 de Llei 34/2002 d’11 de juliol, la Llei orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre (*LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades Europeu de 25 de maig de 2018 a nivell Europeu (*RGPD).

 

 

Informació sobre la política de privacitat i protecció de dades

Posem a la seva disposició tota la informació relativa a la informació sobre la política de privacitat i protecció de dades, d’acord amb la vigent normativa legal i a les dades generals establertes en l’Avís Legal d’aquesta web.


Les dades personals que s’hagin recollit en la nostra web, han estat oferides de manera voluntària per l’usuari o client, amb acceptació dels termes i condicions generals d’aquesta web, i únicament seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts i gestions inherents a aquestes, així com a l’enviament de la informació adient, de procedir, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

 

El visitant en aquest lloc web, com a navegant o usuari, no està obligat a facilitar cap informació o dada personal. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, amb acceptació dels termes i condicions generals amb els quals declara estar d’acord i acceptar de manera voluntària, les dades recollides en MercatdelaConstitucio.com seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets establerts en la vigent normativa legal Europea, recollits el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (*RGPD) de 25 de maig de 2018.


Conforme al que s’estableix en el *RGPD, de 25 de maig de 2018, l’informem dels següent:

 

 

Usuaris i clients

En compliment del que es disposa en les vigents normatives legals, Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD) i del Reglament General Europeu de Protecció de Dades (vigent a partir del 25 de maig de 2018), d’ara endavant *RGPD, s’informa l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporats a un fitxer protegit de mercatdelaconstitucio.com, propietat d’Associació de Comerciants del Mercat Plaça de la Constitució, segons s’indica en l’Avís Legal.

 

Les dades proporcionades a Mercatdelaconstitucio.com seran gestionades per l’Associació de Comerciants del Mercat Pl. Constitució i Fica’t, Comerç i Mercats SL, amb la màxima confidencialitat i protecció sobre aquestes, segons disposa la normativa legal vigent.

 

Per a qualsevol informació addicional sobre la present Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través del nostre formulari de contacte, per correu postal o enviant un mail a mercatconstitucio@ficat.cat.

 

Dades personals, per a què els tractem, com els hem obtingut i per a quin motiu els tractem

Si s’ha registrat les seves dades personals en la web de Mercatdelaconstitucio.com, ha de saber que les dades personals que ens ha facilitat de manera voluntària, en haver-te registrat en la nostre web, per registre de subscripció al butlletí de notícies, en haver contactat amb nosaltres, o bé en haver realitzat una comanda de compra, han passat a formar part del fitxer de clients de Mercatdelaconstitucio.com.

 

Les dades personals facilitades, en compliment de la normativa legal vigent, podran ser tractades amb motiu exprés per a l’objectiu pel qual es va registrar.

 

D’acord amb el que s’estableix en la *LOPD i *RGPD, les dades personals dels clients que integren el fitxer de clients de Mercatdelaconstitucio.com, es respectaran amb la màxima confidencialitat.


La principal finalitat del fitxer de clients és mantenir la relació contractual amb aquests, realitzar les comandes i gestions inherent, els estudis estadístics, així com la comunicació promocional o publicitària, serveis d’atenció al client, tècnics, i qualssevol un altre tipus de comunicacions derivades de la condició de client.

 

 

Tracte de les seves dades personals durant el procés de compra i comunicació a tercers

Quan com a client s’efectua una comanda, per a completar la gestió de la comanda realitzada, les dades proporcionades a mercatdelaconstitucio.com poden ser comunicades als següents intermediaris o destinataris:

 

• Entitats bancàries per al pagament les compres mitjançant targeta bancària, o d’altres que en un futur fosin disponibles com a medi de pagament.
• A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l’enviament als clients de les comandes corresponents per a gestionar els lliuraments de les comandes en destinació.
• En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat, i/o autoritat judicial.
• A l’Oficina de consumidors i usuaris en cas d’existir alguna reclamació.

 

En el cas de transferències internacionals:

En el suposat cas que ara, o en un futur, i amb motiu de gestions i/o activitats desenvolupades amb proveïdors o distribuïdors localitzats en països que no estiguessin adherits al *RGPD, vigent a Europa, Mercatdelaconstitucio.com vetllaria pel compliment de la confidencialitat en el tractament de dades aquí exposat.

 

Mercatdelaconstitucio.com assegura la total confidencialitat de les dades facilitades garantint que, en cap cas, seran cedits per a cap altre ús sense consentiment previ i exprés dels nostres clients.

 

Mesures de seguretat per al tractament de dades personals i Delegat responsable del tractament

Mercatdelaconstitucio.com en compliment de la normativa vigent, ha implantat les mesures de seguretat per a protegir la integritat i confidencialitat de les dades facilitades pel client, contra el tractament no autoritzat o il·lícit de les dades, i també per a evitar la seva pèrdua, destrucció o mal accidental.

 

El delegat responsable del tractament de dades personals, la presidenta de l’Associació de Comerciants del Mercat Pl. Constitució, vetlla en tot moment per complir la normativa legal vigent respectant la confidencialitat i protegint la integritat de les dades tractades per a garantir que aquest és conforme amb el *RGPD. El delegat també és responsable d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades, així com la revisió i actualització de les mateixes quan correspongui, per al correcte tractament de dades, i que s’hagin aplicat en tot moment les mesures determinades.

 

Automatització de dades

A la web mercatdelaconstitucio.com es prenen decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, que es basin en les categories especials de dades personals perquè s’han pres mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l’interessat.

 

Temporalitat de les dades personals en fitxer

Les seves dades de caràcter personal es conservaran en els fitxers de la propietat, Associació de Comerciants del Mercat Pl. Constitució i Fica’t, Comerç i Mercats, durant el període de temps en el qual mantingui la relació amb mercatdelaconstitucio.com, i sempre que, i d’acord amb la normativa legal vigent Vostè no ens comuniqui i/o sol·liciti de les formes indicades, segons estableix la *RGPD, el seu dret a accés, oposició, rectificació, modificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, o cancel·lació o qualsevol altre dret que li correspongui i sigui aplicable. En aquest cas, les dades serien tractades d’acord amb la normativa en compliment de les obligacions legals derivades d’aquesta, atenent la seva petició.

 

Consentiment explícit per al tractament de dades

Mitjançant l’acceptació dels Termes i Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals, l’usuari i/o client. accepta que les seves dades siguin incorporades als fitxers de dades de Mercatdelaconstitucio.com.

Davant l’acceptació expressa de les Condicions Generals i Política de Protecció de Dades Personals, l’usuari i/o client presta el seu consentiment perquè es tractin les dades conforme les finalitats previstes en les condicions generals i política de privacitat i protecció de dades.

 

Drets dels interessats

Vostè té dret d’accés, accés, oposició, rectificació, modificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, o cancel·lació, en tot moment. Així mateix Vostè té dret a conèixer qui és el Delegat responsable del Tractament De Dades Personals, el seu nom i les seves dades de contacte.

 

Com exercir els seus drets?

Pot exercir en tot moment els seus drets d’accés, oposició, rectificació, modificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, cancel·lació, o sol·licitar les dades del Delegat responsable del tractament de Dades Personals.

 

Per a això, per exercir els seus drets, haurà de comunicar-ho per escrit a través del nostre formulari de contacte, indicant en el motiu de contacte RGPD, o per correu electrònic a a mercatdelaconstitucio.com, així com per correu postal certificat dirigit a RGPD Mercat Municipal de la Constitució, al domicili indicat en l’avís legal.

 

Qualitat de les dades

Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollits, sent responsables de les dades proporcionades.
Protecció dels menors i persones sense capacitat legal i/o jurídica.

 

Mercatdelaconstitucio.com no recull dades personals de menors ni de persones sense capacitat legal i/o jurídica per a decidir i contractar. D’acord amb les Condicions Generals, no s’accepta el registre de menors d’edat ni de persones sense capacitat legal i/o jurídica.

 

D’acord amb la nostra política de protecció dels menors i persones sense capacitat legal i/o jurídica, advertim als visitants d’aquesta pàgina que es tracta d’una pàgina restringida a majors d’edat, amb ple exercici del seu dret de decisió i amb capacitat legal suficient per a contractar. El visitant que accepta continuar navegant està admetent ser major d’edat i tenir capacitat legal i/o jurídica. En el moment en què l’usuari continua navegant, declara ser major d’edat, amb suficient capacitat legal i jurídica, i que accepta la nostra política de privacitat i protecció de dades personals, així com les condicions generals i d’ús.

 

És de total responsabilitat del tutor legal el vetllar per i per a la privacitat dels menors i/o de les persones tutelades sense capacitat legal i/o jurídica, fent tot el possible per a assegurar per seguretat dels menors i persones sota la seva tutela, de manera responsable, així com tenir coneixement de quins llocs o portals d’internet accedeixen i on registren les seves dades. Mercatdelaconstitucio.com no es responsabilitza de les dades incorrectes i/o inexactes facilitades, ni de les conseqüències derivades dels actes efectuats per menors o persones sense capacitat legal i jurídica.

 

Xarxes Socials i comunicació

Mercatdelaconstitucio.com disposa de comptes en Xarxes Socials vinculades a aquesta web, a les quals es pot accedir a través d’aquesta, o a través de les pròpies plataformes de xarxes socials, obertes a tothom amb accés a aquestes.

 

En aquestes plataformes d’accés obert, els usuaris de les mateixes tindran coneixement a través de posts, d’esdeveniments, i d’altres informacions publicades, de notícies del Mercat Municipal de la Constitució, esdeveniments i activitats, informació de les parades, campanyes, promocions, descomptes i ofertes, així com d’informació relativa al Mercat i de interès social, així com dels productes comercialitzats en Mercatdelaconstitucio.com o d’interès per als usuaris.

 

Les plataformes de xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, *Snapchat, WhatsApp, *Youtube,, o qualsevol altra que ara o en un futur puguin existir, i on Mercatdelaconstitucio.com tingui un compte obert, són plataformes independents de difusió, i en cap cas aquesta web es fa càrrec ni es responsabilitza de les opinions que els usuaris d’aquestes xarxes socials, puguin efectuar en aquestes. L’usuari de les xarxes socials acceptarà en qualsevol cas la política de privacitat d’aquestes xarxes socials, de manera independent a aquesta web.

 

Informació recollida orientada a millores web

Amb motiu d’optimitzar i continuar amb la millora continua dels serveis oferts als nostres clients, realitzem estudis i anàlisis estadístiques. Tota informació recollida en els informes tenen caràcter confidencial i són tractats amb tota la seguretat disponible.


Mercatdelaconstitucio.com_Rev12032020P